Προθεσμίες myData & Νέοι χρόνοι διαβίβασης από 01/01/2024

Προθεσμίες myData & Νέοι χρόνοι διαβίβασης από 01/01/2024

Νέες χρονικές αλλαγές στη διαβίβαση των παραστατικών αναμένονται με την έλευση του 2024. Το emblem είναι εδώ προετοιμασμένο για μία ακόμη φορά να συμβάλλει στην πιο ομαλή μετάβαση. Το emblem σε συνεργασία με Πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης σας παρέχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζετε τα παραστατικά σας σε πραγματικό χρόνο όπως ορίζεται, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης αποστολής στο myDATA για αποφυγή λαθών. Για να σας διευκολύνουμε στη μετάβαση των χρόνων διαβίβασης η ομάδα μας σας παρέχει άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

Από 01/01/2024, οι χρόνοι διαβίβασης των παραστατικών στο myDATA αλλάζουν, ενώ το 2023 είχαν τροποποιηθεί με την εγκύκλιο Α.1090/2022. Με τις νέες τροποποιήσεις στους χρόνους διαβίβασης, για τις συναλλαγές χονδρικής και τα εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (που διαβιβάζει ο εκδότης), από τον πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αλλά και μέσω ERP (με προσωπικούς κωδικούς myData), τα παραστατικά θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, αντί για την προηγούμενη πρακτική όπου γινόταν την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

Όσον αφορά τις συναλλαγές λιανικής, από τον πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα παραστατικά θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, αντί για την προηγούμενη πρακτική όπου γινόταν την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τους νέους χρόνους διαβίβασης χονδρικής πώλησης:

Πίνακας Χονδρικής

Συναλλαγές Κανάλια διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης 2024
Χονδρικές συναλλαγές/εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (Διαβιβάζει ο εκδότης) Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής τιμολόγησης Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio) Εμπορικό/λογιστικό, ERP Πραγματικός χρόνος
Χονδρικές συναλλαγές/εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (Διαβιβάζει ο εκδότης) Ειδική φόρμα καταχώρισης για όσες οντότητες έχουν το δικαίωμα χρήσης Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις Εμπορικό / λογιστικό, ERP Ειδική φόρμα καταχώρησης Διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
Παράληψη διαβίβασης
Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον εκδότη
Εμπορικό / λογιστικό, ERP Ειδική φόρμα καταχώρησης Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)
Αποκλίσεις - Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτη Εμπορικό / λογιστικό, ERP Ειδική φόρμα καταχώρησης Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)

Πίνακας Λιανικής

Συναλλαγές Κανάλια διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης 2024
Λιανικές Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Πραγματικός χρόνος
Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με esend Α.1171/2021 ΦΗΜ - esend Σύνοψη Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend) Χαρακτηρισμός (από 1.4.2023): Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
Λιανικές συναλλαγές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014) Εμπορικό /λογιστικό, ERP Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio) Πραγματικός χρόνος
Λιανικές συναλλαγές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014) Ειδική φόρμα καταχώρησης Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Αποκλίσεις λιανικών Εμπορικό /λογιστικό, ERP Ειδική φόρμα καταχώρησης Διαβιβάζονται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο