Γιατί χρειάζομαι back-up;

Γιατί χρειάζομαι back-up;
📌 Semantic | ERP & Back-up

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, οι επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα Enterprise Resource Planning (ERP) για τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών τους, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής, της διαχείρισης αποθεμάτων και της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες. Ένα σύστημα ERP βοηθά τις επιχειρήσεις να διευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες τους, να μειώσουν τα σφάλματα και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η απώλεια δεδομένων λόγω αποτυχίας του συστήματος ή άλλων καταστροφών μπορεί να είναι καταστροφική για τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να διαθέτουν ένα εφεδρικό σύστημα για το ERP τους. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις χρειάζονται αντίγραφο ασφαλείας για το ERP τους.

Αποτυχία συστήματος
Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα αντίγραφο ασφαλείας για το ERP τους είναι ο κίνδυνος αποτυχίας του συστήματος. Παρά τις καλύτερες προσπάθειες των επαγγελματιών πληροφορικής, τα συστήματα μπορεί να αποτύχουν για διάφορους λόγους, όπως αποτυχία υλικού, σφάλματα λογισμικού ή διακοπές ρεύματος. Σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος, οι επιχειρήσεις μπορεί να χάσουν πολύτιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών πελατών, δεδομένων πωλήσεων και οικονομικών αρχείων. Χωρίς ένα εφεδρικό σύστημα, οι επιχειρήσεις μπορεί να θεωρήσουν δύσκολο να ανακτήσουν αυτά τα δεδομένα, οδηγώντας σε σοβαρές συνέπειες, όπως οικονομική απώλεια, βλάβη στη φήμη και νομικά ζητήματα.

Φυσικές καταστροφές
Φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, σεισμοί και τυφώνες μπορούν να προκαλέσουν όλεθρο στις επιχειρήσεις. Αυτά τα συμβάντα μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στη φυσική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών και άλλου εξοπλισμού πληροφορικής. Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, οι επιχειρήσεις μπορεί να χάσουν την πρόσβαση στο σύστημα ERP τους, οδηγώντας σε απώλεια δεδομένων και διακοπές λειτουργίας. Χωρίς εφεδρικό σύστημα, οι επιχειρήσεις μπορεί να δυσκολευτούν να ανακάμψουν από αυτά τα γεγονότα, οδηγώντας σε σοβαρές συνέπειες, όπως κλείσιμο επιχείρησης ή πτώχευση.

Απειλές για την Κυβερνοασφάλεια
Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως κακόβουλο λογισμικό, ransomware και επιθέσεις phishing. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα συστήματα ERP των επιχειρήσεων, οδηγώντας σε απώλεια δεδομένων και άλλα ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Χωρίς ένα εφεδρικό σύστημα, οι επιχειρήσεις μπορεί να θεωρήσουν δύσκολο να ανακάμψουν από αυτές τις επιθέσεις.

Ανθρώπινο λάθος
Το ανθρώπινο λάθος είναι μια άλλη κοινή αιτία απώλειας δεδομένων στις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι ενδέχεται να διαγράψουν ή να αντικαταστήσουν κατά λάθος σημαντικά δεδομένα, οδηγώντας σε απώλεια δεδομένων και άλλα ζητήματα. Χωρίς ένα εφεδρικό σύστημα, οι επιχειρήσεις μπορεί να θεωρήσουν δύσκολο να ανακτήσουν αυτά τα δεδομένα.

Κανονιστική Συμμόρφωση
Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα αντίγραφο ασφαλείας για το σύστημα ERP τους. Πολλές βιομηχανίες έχουν συγκεκριμένους κανονισμούς και απαιτήσεις για αποθήκευση και προστασία δεδομένων. Χωρίς εφεδρικό σύστημα, οι επιχειρήσεις μπορεί να θεωρήσουν δύσκολο να συμμορφωθούν με αυτούς τους κανονισμούς, με σοβαρές συνέπειες, όπως πρόστιμα, νομικά ζητήματα και απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιχειρησιακή συνέχεια
Τέλος, η ύπαρξη ενός εφεδρικού συστήματος για το σύστημα ERP τους είναι απαραίτητη για τη συνέχεια των επιχειρήσεων. Ο χρόνος διακοπής λειτουργίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, οδηγώντας σε οικονομική απώλεια, βλάβη στη φήμη και απώλεια της επιχείρησης. Η ύπαρξη ενός εφεδρικού συστήματος διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή άλλων καταστροφών, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα αντίγραφο ασφαλείας για το σύστημα ERP τους για διάφορους λόγους, όπως αποτυχία συστήματος, φυσικές καταστροφές, απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ανθρώπινο λάθος, κανονιστική συμμόρφωση και επιχειρηματική συνέχεια. Η ύπαρξη ενός εφεδρικού συστήματος διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ανακάμψουν από αυτά τα συμβάντα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς σημαντικές διακοπές λειτουργίας. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε ένα ισχυρό εφεδρικό σύστημα για το σύστημα ERP τους για να μετριάσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την απώλεια δεδομένων και το χρόνο διακοπής λειτουργίας.


Η Semantic παρέχει τη σύγχρονη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά την διαχείριση και ανάκτηση των αντιγράφων ασφαλείας σας. Γνωρίστε το Bitkeep, την ολοκληρωμένη εφαρμογή online cloud backup για τα δεδομένα σας.