Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Δημοσίου · B2G Συναλλαγές

Emblem.B2G
Emblem.B2G

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις (B2G συναλλαγές) στην Ελλάδα είναι πλέον υποχρεωτική, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 2385/12/4/2023 και ο νόμος Ν. 52445/2023.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, είναι το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του.

Η υποχρέωση για έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων αλλά και για οποιαδήποτε δαπάνη, εφαρμόζεται σταδιακά:

  1. Για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την EYDAP A.E. και τη «Egnatia Odos A.E», μόλις από 12/9/2023.
  2. Για συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς κεντρικής διοίκησης, από 1/1/2024.
  3. Για συμβάσεις που συνάπτουν λοιπές αρχές/φορείς πέρα από τη κεντρική διοίκηση, από 1/6/2024.
  4. Για λοιπές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης που τιμολογούνται, από 1/1/2025.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην απλούστευση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και στη μείωση του χρόνου και του κόστους.

Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα, η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να είναι δύσκολη για μερικές επιχειρήσεις, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) . Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχουν καθοδηγήσεις και υποστήριξη για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Για αυτό το λόγο η ομάδα του emblem είναι εδώ για να σας καθοδηγήσει όσον αφορά τις B2G συναλλαγές σας. Το emblem σε συνεργασία με πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης σας παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που χρειάζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση προς τους δημόσιους φορείς που εμφανίζονται παραπάνω.

Συναλλαγές B2G